GRAFIKA

KATALOG

LINOREZ, DRVOREZ
A5 – 15€
A4 – 30€
A3 – 60€
B2 – 120€

SUVA IGLA, BAKROREZ, BAKROPIS, LINOGRAVURA, KOLAGRAFIJA, VRUĆA IGLA
A5 – 25€
A4 – 50€
A3 – 100€

KOMBINOVANE TEHNIKE / AKVATINTA + BAKROPIS + MEKA PREVLAKA
A5 – 40€
A4 – 70€
A3 – 120€

ALGRAFIJA, SERIGRAFIJA
A4 – 35€
A3 – 60€
B2 – 100€
B1 – 140€

DIGITALNA GRAFIKA
A4 – 25€
A3 – 40€
B2 – 60€
B1 – 100€

Kupovina radova vrši se uplatom na račun Fakulteta i podnošenjem dokaza o uplati.
Cene su izražene u evro valuti, dok se plaćanje vrši u dinarskoj protivvrednosti, prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan plaćanja.
Račun primaoca: 840-2012666-89 / Poziv na broj: 742121 08 / Svrha uplate: Naknada za otkup dela / PRIMER UPLATNICE

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Shopping Basket