GRAFIKA

KATALOG

LINOREZ, DRVOREZ
A5 – 15€
A4 – 30€
A3 – 60€
B2 – 120€

SUVA IGLA, BAKROREZ, BAKROPIS, LINOGRAVURA, KOLAGRAFIJA, VRUĆA IGLA
A5 – 25€
A4 – 50€
A3 – 100€

KOMBINOVANE TEHNIKE / AKVATINTA + BAKROPIS + MEKA PREVLAKA
A5 – 40€
A4 – 70€
A3 – 120€

ALGRAFIJA, SERIGRAFIJA
A4 – 35€
A3 – 60€
B2 – 100€
B1 – 140€

DIGITALNA GRAFIKA
A4 – 25€
A3 – 40€
B2 – 60€
B1 – 100€

Kupovina radova vrši se uplatom na račun Fakulteta i podnošenjem dokaza o uplati.
Cene su izražene u evro valuti, dok se plaćanje vrši u dinarskoj protivvrednosti, prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan plaćanja.
Račun primaoca: 840-2012666-89 / Poziv na broj: 742121 08 / Svrha uplate: Naknada za otkup dela / PRIMER UPLATNICE

1. Aleksa Milošević, Obrad, bakropis, 34,5x30cm, cena 50e

2. Aleksandar Novaković, Težina, linorez, 33,5x28cm, cena 60e

3. Aleksandra Milenković, linorez, 25x70cm, cena 60e

4. Aleksandra Ristić, serigrafija, 50x70cm, cena 120e

5. Aleksandra Ristić, digitalna grafika, 32×44,5cm, cena 60e

6. Aleksandra Ristić, digitalna grafika, 44,5x32cm, cena 60e

7. Ana Branković, digitalna grafika, 32×44,5cm, cena 60e

8. Ana Milenković, Ban Ana, linorez, 35x25cm, cena 60e

9. Anastasija Kocić, akvatinta, bakropis, 70×49,5cm, cena 120e

10. Anđela Jovanović, linogravura, 35x25cm, cena 100e

11. Anđela Jovanović, linorez, 50x35cm, 60e

12. Danilo Paunović, akvatinta, 31×24,5cm, cena 120e

13. Danilo Paunović, linogravura, 26x25cm, cena 120e

14. Danilo Paunović, linorez, 33,5×24,5cm, cena 60e

15. Danilo Paunović, rezervaš, 35x33cm, cena 70e

16. Danilo Paunović, Skakač, suva igla, 35×49,5cm, cena 120e

17. Dejan Ristić, E, akvatinta, 40x30cm, cena 70e

18. Dejanović, digitalna grafika, 22,5×31,5cm, cena 25e

19. Emilija Novaković, serigrafija, 35x50cm, cena 60e

20. Helena Milošević, akvatinta, 35×24,5cm,cena 70e

21. Helena Milošević, bakrorez, 35x25cm, cena 70e

22. Helena Milošević, linorez, 42x30cm, cena 60e

23. Helena Milošević, suva igla, 33×24,5cm, cena 100e

24. Helena, bakropis, shine colle, 35x25cm, cena 120e

25. Igor Trajković, O tami, kolagrafija, 70×49,5cm, cena 100e

26. Ivan Stojković, bakropis, 30x23cm, cena 70e

27. Jana Mitrovska, Pločnjak, suva igla, 83,5x35cm, cena 100e

28. Jelena Simić, Beskonačnost, digitalna grafika, 44,5x32cm, cena 60e

29. Jelena Simić, digitalna grafika 1, 44,5x32cm, cena 60e

30. Jelena Simić, digitalna grafika, 44,5x32cm, cena 60e

31. Jovana Đorđević, fotopolimer, algrafija, 17,5x25cm, cena 40e

32. Jovana Đorđević, digitalna grafika, 24x44cm, cena 60e

33. Jovana Đorđević, Prozor, algrafija, 42,5x33cm, cena 60e

34. Jovana Kulezić, Ribe, akvatinta, suva igla, 35×24,5cm, cena 70e

35. Ljiljana Đurić, Pogled, serigrafija, 70x50cm, cena 100e

36. Maja Milojković, serigrafija, 70x44cm, cena 100e

37. Marijana M, digitalna grafika, 48x33cm, cena 40e

38. Marko Cukavac, linorez, 10,5x8cm, cena 15e

39. Mihailo Golubović, Buljavi, serigrafija, 50x70cm, cena 100e

40. Mihailo Golubović, Lua, serigrafija, 50x70cm, cena 100e

41. Mihailo Golubović, Pogled u tami, algrafija, 45x35cm, cena 60e

42. Mihailo Golubović, Student, serigrafija, 50x70cm, cena 100e

43. Mila Kulić, akvatinta, 35,5×29,5cm, cena 120e

44. Mila Veselinova, Posoki, digitalna grafika, 23×32,5cm, cena 60e

45. Milica Zdravković, akvatinta, 25x27cm, cena 40e

46. Milica Zdravković, linogravura, 28×24,5cm, cena 50e

47. Miljana Radenković, kolagrafija, 27x19cm, cena 50e

48. Mina Živić, Dedina slava, digitalna grafika, 44,5x32cm, cena 60e

49. Mina Živić, digitalna grafika, 32×44,5cm, cena 60e

50. Mina Živić, digitalna grafika, 42,5x32cm, cena 60e

51. Mina Živić, digitalna grafika, 44,5x32cm, cena 60e

52. Mina Živić, Sam sam, digitalna grafika, 44,5x32cm, cena 60e

53. Minja Milanović, Minja, suva igla, 32×24,5cm, cena 50e

54. N. Đorđević, komb.tehn. 33,5×41,5cm, cena 70e

55. Natalija Đorđević, digitalna grafika, 44,5x32cm, cena 60e

56. Natalija Đorđević, linogravura, 49,5×23,5cm, cena 100e

57. Natalija Stamenković, Torzo, akvatinta, bakropis, 25×17,5cm, cena 40e

58. Nataša Đorđević, Elektricitet, digitalna grafika, 20,5x21cm, cena 25e

59. Nevena Stojanović, akvatinta, bakropis, 35x50cm, cena 120e

60. Nina Momčilović, serigrafija, 100x70cm, cena 120e

61. Novak Novaković, kolagrafija, cena 100e

62. Sara Pavić, linorez, 30x29cm, cena 60e

63. Sara Stojanović, Prozor, suva igla, 50x35cm, cena 100e

64. Stefan Dimitrijević, Sarko i Mensur, linorez, 69x49cm, cena 120e

65. Stefana Jovanović, algrafija, 31×23,5cm, cena 35e

66. Stefana Jovanović, bakropis, akvatinta, 36,5x68cm, cena 100e

67. Stefana Jovanović, digitalna grafika, 44,5x32cm, cena 60e

68. Stevan Denić, digitalna grafika 1, 44,5x32cm, cena 60e

69. Stevan Denić, digitalna grafika, 32,5x32cm, cena 60e

70. Stevan Denić, digitalna grafika, 44,5x32cm, cena 60e

71. Teodora Nikolić, algrafija, 29,5×18,5cm, cena 35e

72. Tiana Mitić, kolagrafija, 48x54cm, cena 100e

Shopping Basket