ZIDNO SLIKARSTVO

KATALOG

MOZAIK
50x50cm – 250€
40x50cm – 220€
A4 – 200€
Minijature 20×20- 100€

ZGRAFITO
50x50cm – 200€
40x50cm – 180€
A4 – 120€
Minijature 20x20cm – 60€

Kupovina radova vrši se uplatom na račun Fakulteta i podnošenjem dokaza o uplati.
Cene su izražene u evro valuti, dok se plaćanje vrši u dinarskoj protivvrednosti, prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan plaćanja.
Račun primaoca: 840-2012666-89 / Poziv na broj: 742121 08 / Svrha uplate: Naknada za otkup dela / PRIMER UPLATNICE

1. Andrijana Antanasijević, mozaik, 50x50cm, cena 250e

2 Stefan Sladić, mozaik, 50x50cm, cena 250e

3. Mozaik, 50x50cm, cena 250e

4. Jovana Savić, mozaik, 50x50cm, cena 250e

5. Mozaik, 50x50cm, cena 250e

6. Mozaik, 50x50cm, cena 250e

7. Mozaik, 50x50cm, cena 250e

8. Mozaik, 50x50cm, cena 250e

9. Mozaik, 30x55cm, cena 220e

10. Maja Tlačinac, mozaik, 40x50cm, cena 220e

11. Ivan Tocić, mozaik, 40x50cm, cena 220e

12. Marija Aleksić, mozaik, 40x50cm, cena 220e

13. Mozaik, 40x50cm, cena 220e

14. Mirela Mišić, mozaik, 20x20cm, cena 100e

15. Mozaik, 30x30cm, cena 200e

16, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

17, Mozaik, 9x11cm, cena 100e

18. Marko Tošić, mozaik, 40x50cm, cena 220e

19. Ivan Mitić, mozaik, 40x50cm, cena 220e

20. Mozaik, 40x50cm, cena 220e

21. Zgrafito, 25x65cm, cena 200e

22. Zgrafito, 25x65cm, cena 200e

23. Aleksandar Marković, mozaik, 40x50cm, cena 220e

24. Ana Petrović, mozaik, 40x50cm, cena 220e

25. Sonja Jovanović, mozaik, 40x50cm, cena 220e

26. Milena Lazarević, mozaik, 40x50cm, cena 220e

27. Mozaik, 50x40cm, cena 220e

28. Nevena Ljubenković, mozaik, 50x40cm, cena 220e

29. Mozaik, 50x40cm, cena 220e

30. Zgrafito, 50x50cm, cena 200e

31. Jovana Pržić, zgrafito, 50x50cm, cena 200e

32. Ana Marković, zgrafito, 50x50cm, cena 200e

33. Jovana Pržić, zgrafito, 50x50cm, cena 200e

34. Milica Kostić, zgrafito, 50x50cm, cena 200e

35. Zgrafito, 50x50cm, cena 200e

36. Zgrafito, 50x50cm, cena 200e

37, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

38, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

39, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

40, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

41. Zgrafito, 50x50cm, cena 200e

42. Zgrafito, 50x50cm, cena 200e

43. Zgrafito, 50x50cm, cena 200e

44. Miloš Drašković, zgrafito, 50x50cm, cena 200e

45. Savina Tomanović Kostov, zgrafito, 50x50cm, cena 200e

46. Nevena Stefanović, zgrafito, 50x50cm, cena 200e

47. Ognjen Milovanović, mozaik, 20x20cm, cena 100e

48. Ana Živadinović, mozaik, 20x20cm, cena 100e

49. Mozaik, 20x20cm, cena 100e

50. Mozaik, 20x20cm, cena 100e

51. Mozaik, 20x20cm, cena 100e

52. Mozaik, 20x20cm, cena 100e

Shopping Basket