ZIDNO SLIKARSTVO

KATALOG

MOZAIK
50x50cm – 250€
40x50cm – 220€
A4 – 200€
Minijature 20×20- 100€

ZGRAFITO
50x50cm – 200€
40x50cm – 180€
A4 – 120€
Minijature 20x20cm – 60€

Kupovina radova vrši se uplatom na račun Fakulteta i podnošenjem dokaza o uplati.
Cene su izražene u evro valuti, dok se plaćanje vrši u dinarskoj protivvrednosti, prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan plaćanja.
Račun primaoca: 840-2012666-89 / Poziv na broj: 742121 08 / Svrha uplate: Naknada za otkup dela / PRIMER UPLATNICE

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Shopping Basket