ZIDNO SLIKARSTVO

KATALOG

MOZAIK
50x50cm – 250€
40x50cm – 220€
A4 – 200€
Minijature 20×20- 100€

ZGRAFITO
50x50cm – 200€
40x50cm – 180€
A4 – 120€
Minijature 20x20cm – 60€

Kupovina radova vrši se uplatom na račun Fakulteta i podnošenjem dokaza o uplati.
Cene su izražene u evro valuti, dok se plaćanje vrši u dinarskoj protivvrednosti, prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan plaćanja.
Račun primaoca: 840-2012666-89 / Poziv na broj: 742121 08 / Svrha uplate: Naknada za otkup dela / PRIMER UPLATNICE

1. Andrijana Antanasijević, mozaik, 50x50cm, cena 250e

2 Stefan Sladić, mozaik, 50x50cm, cena 250e

3. Milica Trajković, Mozaik, 50x50cm, cena 250e

4. Jovana Savić, mozaik, 50x50cm, cena 250e

5. Lazar Šošević, Mozaik, 50x50cm, cena 250e

6. Nenad Stamenković, Mozaik, 50x50cm, cena 250e

7. Mozaik, 50x50cm, cena 250e

8. Mozaik, 50x50cm, cena 250e

9. Mihailo Todorović, Mozaik, 30x55cm, cena 220e

10. Maja Tlačinac, mozaik, 40x50cm, cena 220e

11. Ivan Tocić, mozaik, 40x50cm, cena 220e

12. Marija Aleksić, mozaik, 40x50cm, cena 220e

13. Stefan Sladić, Mozaik, 40x50cm, cena 220e

14. Mirela Mišić, mozaik, 20x20cm, cena 100e

15. Jelena Milosavljević, Mozaik, 30x30cm, cena 200e

16, Marijana Veličkovski, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

17, Ana Živadinović, Mozaik, 9x11cm, cena 100e

18. Marko Tošić, mozaik, 40x50cm, cena 220e

19. Ivan Mitić, mozaik, 40x50cm, cena 220e

20. Marija Stojaković, Mozaik, 40x50cm, cena 220e

21. Marija Stojaković, Zgrafito, 25x65cm, cena 200e

22. Marija Stojaković, Zgrafito, 25x65cm, cena 200e

23. Aleksandar Marković, mozaik, 40x50cm, cena 220e

24. Ana Petrović, mozaik, 40x50cm, cena 220e

25. Sonja Jovanović, mozaik, 40x50cm, cena 220e

26. Milena Lazarević, mozaik, 40x50cm, cena 220e

27. Aleksandra Pavlović, Mozaik, 50x40cm, cena 220e

28. Nevena Ljubenović, mozaik, 50x40cm, cena 220e

29. Nataša Stanojević, Mozaik, 50x40cm, cena 220e

30. Jelena Milosavljević, Zgrafito, 50x50cm, cena 200e

31. Jovana Pržić, zgrafito, 50x50cm, cena 200e

32. Ana Marković, zgrafito, 50x50cm, cena 200e

33. Jovana Pržić, zgrafito, 50x50cm, cena 200e

34. Milica Kostić, zgrafito, 50x50cm, cena 200e

35. Nenad Stamenković, Zgrafito, 50x50cm, REZERVISANO!

36. Ivan Mitić, Zgrafito, 50x50cm, cena 200e

37, Sanja Đorđević, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

38, Nikoleta Zdravkov, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

39, Ivana Dunjić, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

40, Nataša Stošić, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

41. Danijela Dimitrijević, Zgrafito, 50x50cm, cena 200e

42. Marko Tošić, Zgrafito, 50x50cm, cena 200e

43. Sava Mišić, Zgrafito, 50x50cm, cena 200e

44. Miloš Drašković, zgrafito, 50x50cm, REZERVISANO!

45. Savina Tomanović Kostov, zgrafito, 50x50cm, cena 200e

46. Nevena Stefanović, zgrafito, 50x50cm, cena 200e

47. Ognjen Milovanović, mozaik, 20x20cm, cena 100e

48. Ana Živadinović, mozaik, 20x20cm, cena 100e

49. Ana Živadinović, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

50. Marija Curk, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

51. Marijana Veličkovski, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

52. Danica Milošević, Mozaik, 20x20cm, cena 100e

53. Jasmina Obradović, mozaik, 50×50, cena 250e

54. mozaik, 50×50, cena 250e

55. Marija Aleksić, mozaik, 50×50, cena 250e

56. Milica Vučinić, mozaik, 50×50, cena 250e

57. Sanja Stamenković, mozaik, 50×50, cena 250e

58. Marija Curk, mozaik, 50×50, cena 250e

59. mozaik, 50×50, cena 250e

60. Sanja Stamenković, mozaik, 50×40, cena 220e

61. Kristina Milošević, mozaik, 50×40, REZERVISANO

62. Aleksandar Milanović, mozaik, 50×40, cena 220e

63. Jelena Tamburić, mozaik, 50×40, cena 220e

64. Josif Gavrilović, mozaik, 50×40, cena 220e

65. mozaik, 50×40, cena 220e

66. Danijela Dimitrijević, mozaik, 50×40, cena 220e

67. Goran Mitić, zgrafito, 50×50, REZERVISANO

68. Marko Tošić, zgrafito, 50×50, cena 200e

69. Jovana Mladenović, zgrafito, 50×50, cena 200e

70. Josif Gavrilović, zgrafito, 50×50, cena 200e

71. Milica Vučinić, zgrafito, 50×50, REZERVISANO

72. Kristina Milošević, zgrafito, 50×50, cena 200e

73. mozaik, 50×50, cena 250e

74. Nikoleta Zdravkov, mozaik, 50×50, cena 250e

75. Sanela Stefanović, mozaik, 50×50, cena 250e

76. Božica Milojević, mozaik, 50×50, cena 250e

77. mozaik, 50×50, cena 250e

78. Andrijana Knežević, mozaik, 50×50, cena 250e

79. Dunja Ćirić, mozaik, 50×50, cena 250e

80. Jadranka Vukojičić, mozaik, 50×40, cena 220e

81. Jasmina Obradović, mozaik, 50×40, cena 220e

82. Jelena Milićević, mozaik, 50×40, cena 220e

83. Goran Mitić, mozaik, 50×40, cena 220e

84. Jovana Pržić, mozaik, 50×40, cena 220e

85. Nikola Milić, mozaik, 50×40, cena 220e

86. Milena Kulić, mozaik, 50×40, cena 220e

Shopping Basket