Univerzitet u Nišu

Fakultet umetnosti u Nišu

ul. Kneginje Ljubice 10

18105 Niš

 

Telefon: 018/522-396

E-mail: info@artf.ni.ac.rs