Konkurs-2018-za-izlozbenu-sajt

 

Fakultet umetnosti u Nišu raspisuje KONKURS za samostalne, autorske, grupne izložbe i umetničke projekte u 2018. godini u Koncertno-izložbenom prostoru FU.

Pravo učešća na konkursu imaju likovni i vizuelni umetnici koji su završili studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Izložbena sezona FU podeljena je na prolećni (mart – jun) i jesenji deo (oktobar – decembar).

 

 

PRIJAVA

U prijavi za konkurs potrebno je dostaviti:

1. Formular Konkursa (preuzmite OVDE)

2. Fotografije radova (imenovane rednim brojem opisa iz formulara u formatu JPG ili PNG) ili
prezentaciju radova (PDF, PowerPoint…) kojima se konkuriše za izlaganje.

 

Potrebne dokmente dostaviti u elektronskoj formi na mejl: kipkonkurs@artf.ni.ac.rs

 

Rok za Konkurs je produžen do 11.03.2018. godine (do ponoći). Naknadne prijave se neće razmatrati.

 

Žiri Konkursa će pregledati konkursni materijal, a učesnici konkursa će biti obavešteni putem
mejla ili kontakt telefona dok će rezultati konkursa biti objavljeni na sajtu Izložbene sezone FU.

Fakultet umetnosti u Nišu obezbeđuje izložbeni prostor, produkciju i organizaciju izložbe uz
pomoć oko postavke izložbe, štampani materijal i katalog izložbe, medijsku promociju kao i
najavu na sajtu i društvenim mrežama Fakulteta. Troškove honorara, transporta, boravka i
ostalih troškova snose autori izložbe.

 

KONCERTNO-IZLOŽBENI PROSTOR FU

Detaljniji opis Koncertno-izložbenog prostora FU možete pogledati OVDE.