Izložba DIPLOMA 2015 studenata master akademskih studija Slikarstvo Fakulteta umetnosti u Nišu je deo proslave 50 godina postojanja Univerziteta u Nišu. Svečano otvaranje izložbe održano je u sredu 10. juna 2015. sa početkom u 18 sati u Paviljonu u Tvrđavi. 

“Cilј i smisao umetničke prezentacije mladih autora je upoznavanje šire akademske javnosti sa stvaralaštvom slikara koji su svoje profesionalno obrazovanje stekli na master studijama u tekućoj akademskoj godini. Ovom izložbom Fakultet umetnosti u Nišu, kao najmlađi fakultet Univerziteta u Nišu, umetničkim sadržajima doprinosi raznovrsnosti i bogatstvu programa proslave značajnog jubileja.

Izložbu sačinjavaju slike devet autora koji su studije završili u klasama četiri profesora Slikanja: Jovana Pržić i Ana Marković, klasa prof. mr Đuro Radonjić; Aleksandra Pavlović, klasa prof. mr Zoran D. Kostić; Ivan Mitić, Milica Kostić, Danijela Dimitrijević i Jelena Milićević, klasa prof. mr Katarina Đorđević; Savina Tomanović Kostov i Žaneta Marinković, klasa vanr. prof. mr Bratislav Bašić.

Umetničko-poetičke pretpostavke mladi umetnici izgrađuju kroz individualni, različit pristup rešavanju likovnih problema, a dominira interesovanje autora za figuraciju i pejzaž. Fenomen nove figuracije sa osvrtom na citate iz prethodnih epoha ili drugih medija zaokuplјa pažnju Ivana Mitića, Ane Marković, Milice Kostić, Jelene Milićević, i Žanete Marinković, a Savina Tomanović Kostov svoju poetiku bazira na eksploataciji alegorijskih, ezoteričnih tema. Pejzaž kao viđeni, dati prizor ili transponovani, gotovo apstraktni geometrizam je tematski povezao autore Jovanu Pržić, Danijelu Dimitrijević i Aleksandru Pavlović. Nadamo se da će predstavlјeni autori svoju dalјu afirmaciju potražiti u zemlјi i inostranstvu, a svojim profesionalizmom i umetničkim dometima biti na čast institucije sa koje su potekli.”

mr Katarina Đorđević