Izložba grafičkih listova iz svojih „Grafičkih mapa“
studenata izbornog programa „Grafika sa tehnologijom“ Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu

Petak 20. jun 2014. godine 19h
Koncertno – izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

 

Studenti izbornog programa „Grafika sa tehnologijom“ Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, drugi put su se predstavili javnosti izložbom grafičkih listova iz svojih „Grafičkih mapa“. Svečano otvaranje izložbe održalo se u petak 20. juna 2014. godine sa početkom u 19 sati u Koncertno – izložbenom prostoru FU (Knjaževačka 2a). “Projekat izrade grafičkih mapa, sa najmanje pet grafičkih listova, omogučio je studentima završne godine studija da u slobodno odbranoj grafičkoj tehnici, u obliku zaokružene likovne celine, pokušaju izraziti individualnu likovnu poetiku. Raznolikost izloženih radova već najavljuju mogući put svakog pojedinca i dokazuje da su autori na pravom putu ka uspehu.” Dr Franc Curk, redovni profesor

 

preloader
0_resize
1_resize
2_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
8_resize
9_resize
10_resize
12_resize