Svečano otvaranje izložbe nastavnika i saradnika Fakulteta umetnosti u Nišu povodom 50 godina Univerziteta u Nišu održano je u ponedeljak 15. juna 2015. u Galeriji “Srbija” sa početkom u  18 časova.

DUH KOJI SE ČUJE I VIDI

Ne znamo od kada datiraju želјe i potrebe za akademskim studijama umetnosti u Nišu. Podnetim predlozima, projektima i elaboratima entuzijasta i zvaničnika može se ipak ući u trag – svakako, višedecenijski. Osnivane su, i živele duže ili kraće, odgovarajuće obrazovne ustanove: najpre smo, šezdesetih godina prošloga veka, u Gradu imali istureno odelјenje Akademije primenjenih umetnosti iz Beograda – za dvogodišnje studije, prvostepene; potom smo dobili Višu muzičku školu (radila od 1987. do 2006); iza toga, krajem devedesetih, otvorena su odelјenja Fakulteta likovnih umetnosti i Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, a osnovane su i tri studijske grupe na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu – za muzičku umetnost, za likovne umetnosti i za primenjene umetnosti. Dugogodišnje potrebe, nesumnjive mogućnosti, jasne projekcije, razumevanje lokalnih i republičkih vlasti, kao i svi pomenuti zameci u vidu škola i studijskih grupa, omogućili su da se, u vremenima previranja i nemira, posreći još jedan napor za institucionalizovanjem duboke potrebe i solidnih kapaciteta – odlukom Vlade Republike Srbije, 03. oktobra 2002. godine, osnovan je Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, sa tri stuba/tri odseka: za muzičku umetnost, likovne umetnosti i primenjene umetnosti; biće ih još – kolonada.

Od toga časa, ni Univerzitet u Nišu, ni grad Niš, ni regije koje im gravitiraju, nisu više bili isti: Univerzitet je postao „pravi“, kompletni univerzitet – još jedno nacionalno, a ne samo nacionalno, središte duhovnoga i kulturnog života; grad je postao i grad umetnosti, na radost i otvorene mogućnosti kulture ovoga dela zemlјe. Od tada raste broj univerzitetskih nastavnika iz oblasti umetnosti, umnožava se broj akademski obrazovanih muzičara, slikara i dizajnera, našu svakidašnjicu – i tamo gde je bila siva i „periferijska“ – premrežuju koncerti, izložbe, tribine, javna predavanja, istraživački projekti, časopisi i monografije… iz oblasti umetnosti. Fakultet umetnosti nema prikladnu zgradu. Prikladne zgrade postoje. I Fakultet i zgrade čekaju još jedan talas razumevanja.

Srbija danas nije srećna zemlјa, a jugoistočna Srbija pogotovu. Krhka je nada da će bliska budućnost biti srećnija. Duh je na ovim prostorima boravio u antičkim, srednjovekovnim i novovekovnim delima kulture i umetnosti. U našoj savremenosti, boravio je ovde, valјda, za verujuće u liturgijama, a za sve u mašinama i aparatima, u nekim građevinama, u istraživačkim, stvaralačkim i organizacionim podvizima pojedinaca i nekih makar zakratko neposlušnih ustanova kulture. Na Univerzitetu ga je bilo u formi tehničkih, društvenih, medicinskih, pa humanističkih i prirodnih nauka. Sada se, od pre trinaest godina, na našem univerzitetu, koji slavi časnih pedeset godina od osnivanja, u našem gradu, u ovome delu zemlјe, u celoj Srbiji, i pomalo izvan Srbije, otelovlјeni, tj. objektivirani duh – i čuje i vidi. Čuju se i vide se umetničke vrednosti, ruše se barijere i predrasude, a podižu i izoštravaju merila. Ovde, u oskudicima i oskudnome vremenu, ipak vri u dubinama, i počinje da izbija i vrca živi duh traganja i stvaralaštva, potvrđivanja i osporavanja, lirski (neka drugima epskoga!) eros estetskoga i umetnosti. Za neke smo još uvek iznenađenje. A tek ćemo biti! Zadivićemo svet.

U Nišu,    juna 2015.

Dr Dragan Žunić