Konstantinu u pohode: “Naisus – carstvo mozaika”
Izložba mozaika studenata Fakulteta umetnosti u Nišu

Mentor mr Slavica Erdeljanović Curk, van. prof.

 

Ponedeljak 17. jun 2013. 18h
Sala broj 8 Univerziteta u Nišu