Svake godine početkom juna, većina prostorija Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu – sale, učionice, ostale prostorije pa i hodnici postaju izložbeni prostori u kojima studenti Departmana za likovne i Departmana za primenjene umetnosti svih nivoa studija prezentuju svoje završne radove nastale u protekloj školskoj godini. Radovi su rađeni u različitim tehnikama, od tradicionalnih do savremenih, među kojima su i oni koji su nagrađeni na značajnim svetskim konkursima.

Ove godine nas je globalna pandemija virusa sprečila da nastavimo tradiciju tako da se ovog puta selimo u virtuelne prostore Fakulteta umetnosti.

Različiti pravci stvaralačkih promišlјanja studenata prezentovani su putem virtuelne izložbe koja je bila dostupna na sajtu Izložbene sezone FU od ponedelјka 15. juna 2020. godine u 12 časova.

 

Studenti sa Departmana za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti , predstavlјaju deo svog umeća, kroz likovno i grafičko izražavanje, kako bi distinktivne forme učinili razumlјivijim i komunikativnijim. Nakon prvog utiska, koji je u neku ruku dinamičan i ekspresivan, nije teško prepoznati vrlo doslednu školsku sistematičnost u radu i implementaciju stečenih znanja. Sadržaj koji stvaramo drugačiji je u svakom smislu i sadrži važnu komponentu društvene kritike, inkluzivan je i progresivan, naklonjen razmeni znanja i eksperimentu, interaktivan, i neguje kulturu različitosti sa idejom kako promeniti društvo na bolјe.” doc. mr Sanja Dević

 

“Na Departmanu za likovne umetnosti, Fakulteta umetnosti u Nišu, studenti u skladu sa programom nastave i ličnim afinitetima i poetikama, kao i pod stručnim vođenjem svojih mentora i profesora, započinju smelu avanturu poimanja polimorfnosti likovnih umetnosti. Tokom izučavanja predmeta na Departmanu, koji su zastuplјeni radovima na ovoj izložbi, studenti na početku postepenim, skoro bojažlјivim koracima, stiču dragocena saznanja o principima građenja jednog dela, da bi na starijim godinama studija utvrdili kritičko-dijalošku prirodu umetnosti i na takav način se odnosili prema izazovima koji ih čekaju kako na profesionalnom, estetskom tako i na ličnom, etičkom planu..” van prof. mr Bratislav Bašić