Utorak, 01. decembar 2015. 18h

Galerija Univerziteta, Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“, Kej Mike Paligorica 2

 

poster profesori WEBDan Fakulteta umetnosti u Nišu još jedan je u nizu izuzetnih povoda za okuplјanje kreativnih snaga profesora i saradnika objedinjenih departmana za likovne i primenjene umetnosti, koji se kontinuirano, iz godine u godinu, sa velikom radošću privilegovanog osećanja profesionalnog zajedništva i bliskosti odazivaju ovom umetničkom događaju u vidu tradicionalne zajedničke postavke. U trinaestoj godini postojanja trinaestog fakulteta Univerziteta u Nišu, ovogodišnja izložba okuplјa ukupno dvadeset i pet izlagača koji pred posetioce izlaze u širini i raznolikosti umetničke produkcije. Godišnja izložba poseban je trenutak stvaralačke sinergije, i istovremeno odličan uporednik, momenat za osvrtanje na tragove sopstvenih dometa i pravaca razvoja tog neiscrpnog spektra kreativnih promišlјanja.

Ukršteni putevi posvećenih stvaralaca i neiscrpnih umetničkih tragalaca u nepreglednom mnoštvu medija i likovnih izraza donose savremenu vizuelno atraktivnu postavku kojoj u prvobitnom prividu odabrane jednostavnosti suštinski ne manjka ni punoće sadržine, ni kretivne snage, niti bogatstva forme. Uvaženi nastavnici od autoriteta, predani obrazovno – pedagoškom radu sa talentovanim umetnicima u začecima svog nastajanja, profesori i saradnici katedri na departmanima za likovne i primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu, svojim radovima pokazuju neugasli stvaralački naboj, svežinu ličnih nadgradnji i strplјiv umetnički trud za osetnim dograđivanjem sopstvenih kreativnih potencijala.

Introspektivna poniranja u poetiku i fenomenologiju oblikovne suštine otkrivaju nam autentične moderne stvaraoce visoke likovne kulture i zavidnog stepena erudicije koji ne prestaju da promišlјaju svet koji ih okružuje i prerađuju ga u vizuelne predstave i forme u nezajažlјivoj potrebi stvaranja. Pogled na izložena dela, kompleskna i višeslojna, ne ostavlјa posmatrače ravnodušnim. Crteži, oblici, svetlost i boje, nanosi, kontrasti, fakture i useci, tvore savremene radove raznorodnih pogleda na svet, a opet objedinjenih korz prizmu privilegovanog zadatka potrage za novim vizurama nedokučivih slika unutarnjih svetova i umetnički promišlјenih sagledavanja aktuelne savremenosti.

dr Tijana Borić

izlozba profesora WEB