Print

Izložba “STOP – ŽIVOT”

Izložba radova studenata sa Departmana za primenjene umetnosti “STOP – ŽIVOT” otvorena je u Galeriji Niškog Kulturnog Centra, u četvrtak, 22. decembra 2016. godine. Izloženi radovi realizovani su u okviru predmeta Grafičke komunikacije, a svojim sadržajem izražavaju ideju o očuvanju životne sredine, borbu za pravo životinja, prekomernu eksploatacija životinja, ugroženosti njihovog životnog staništa itd. Mentori: Anita Milić, docent i Miljana Radenković, asistent / Fotografije: Miloš Aleksić

 

preloader
Print
DSC_0388_resize
DSC_0389_resize
DSC_0390_resize
DSC_0391_resize
DSC_0392_resize
DSC_0393_resize
DSC_0394_resize
DSC_0396_resize
DSC_0398_resize
DSC_0399_resize
DSC_0402_resize
DSC_0403_resize
DSC_0405_resize
DSC_0406_resize
DSC_0408_resize
DSC_0409_resize
DSC_0410_resize
DSC_0413_resize
DSC_0414_resize
DSC_0415_resize
DSC_0416_resize
DSC_0417_resize
DSC_0420_resize
DSC_0421_resize
DSC_0424_resize
DSC_0426_resize
DSC_0429_resize
DSC_0431_resize
DSC_0435_resize
DSC_0440_resize
PLAKAT-A31

Izložba “neMOGUĆNOST”

Izložba studenata sa Departmana za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, otvorena je u Prostoru za kreativno delovanje DELI u Nišu u četvrtak, 01. decembra 2016. u 19 sati. Radovi, nastali na predmetu Grafičke komunikacije (mentori: Anita Milić, docent i Miljana Radenković, asistent), predstavljaju raznovrsna vizuelna tumačenja teme Položaj osoba sa invaliditetom, u okviru projekta Ja kažem: NE!, a sve u saradnji sa sa Udruženjem Akcija i pomoć iz Niša.

preloader
DSC_0262_resize
DSC_0263_resize
DSC_0264_resize
DSC_0266_resize
DSC_0267_resize
DSC_0269_resize
DSC_0270_resize
DSC_0273_resize
DSC_0274_resize
DSC_0277_resize
DSC_0280_resize
DSC_0281_resize
DSC_0287_resize
DSC_0289_resize
DSC_0294_resize
DSC_0301_resize
DSC_0302_resize
DSC_0303_resize
DSC_0306_resize
DSC_0308_resize
DSC_0311_resize
DSC_0312_resize
DSC_0313_resize
DSC_0320_resize
?????? ?? ??? ???

Izložba “Art & dizajn”

Svečano otvaranje izložbe profesora i doktoranata Mašinskog fakulteta, Tehničkog Univerziteta u Sofiji “Art & dizajn”, u organizaciji Fakulteta umetnosti, Univerziteta u Nišu održano je u četvrtak 24. novembra 2016. godine u Koncertno-izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a. Izložba se realizuje u okviru međunarodne saradnje Fakulteta umetnosti sa Tehničkim Univerzitetom u Sofiji a otvorena je do 19. decembra 2016. godine.

preloader
?????? ?? ??? ???
DSC_0003_resize
DSC_0008_resize
DSC_0011_resize
DSC_0012_resize
DSC_0023_resize
DSC_0025_resize
DSC_0043_resize
DSC_0047_resize
DSC_0053_resize
DSC_0056_resize
DSC_0060_resize
DSC_0066_resize
DSC_0068_resize
DSC_0069_resize
DSC_0087_resize
DSC_0095_resize
DSC_0111_resize
DSC_0113_resize
DSC_0137_resize
DSC_0141_resize
DSC_0143_resize
DSC_0156_resize
Print

Izložba „DIPLOMA 2016″ dizajn

Svečano otvaranje izložbe „DIPLOMA 2016“, studenata Master akademskih studija sa Departmana za primenjene umetnosti, održano je 01. jula 2016. godine u Paviljonu u Tvrđavi. Stefan Dimitrijević, Nikola Milenković, Tijana Miljković, Jelena Mladenović, Danijela Nikolić, Miloš Nikolić, Milica Pavlović, Dijana Stojanović i Snežana Stojiljković studenti su Master akademskih studija Grafičkog dizajna, Departmana za primenjene umetnosti, Fakulteta umetnosti, Univerziteta u Nišu, koji se svojim završnim radom predstavljaju publici svih generacija, žiteljima i gostima Niša, stručnoj i najširoj javnosti. Devet mladih autora, kreativnih stvaraoca, ovogodišnjoj izložbi radova pristupaju sa željom da pažljivo osmisle i ozbiljno postave izložbu, sa velikim entuzijazmom i uz potrebu da drugačije do sada, na još inovativniji način prezentuju svoje ideje, uz postojnje proverenih vrednosti i nakupljenog znanja iz oblasti. Karakterišu ih smela idejna rešenja, raznovrsni mediji izražavanja, interakcija i kreativna upotreba novih tehnologija. Njihova dela, izrazi i realizacije ideja različitih struktura, ukazuju na razlike među ličnostima, afinitetima, potrebama i mogućnostima ovih studenata koji imaju jedan cilj – da svetu vizuelnih promena daju svoj kulturni doprinos. Svakako, njihova raznovrsnost obogaćuje i uobličava sliku Fakulteta umetnosti u Nišu kao centru umetnosti i kulture ovog univerzitetskog grada.

preloader
Print
_MNE0082_resize
_MNE0643_resize
_MNE0645_resize
_MNE0646_resize
_MNE0647_resize
_MNE0654_resize
_MNE0657_resize
_MNE0661_resize
_MNE0667_resize
_MNE0668_resize
_MNE0670_resize
_MNE0671_resize
_MNE0688_resize
_MNE0692_resize
_MNE0703_resize
_MNE0710_resize
_MNE0714_resize
_MNE0717_resize
DSC_1390

Izložba “DIPLOMA 2016″ slikarstvo

Svečano otvaranje izložbe „DIPLOMA 2016“, studenata Master akademskih studija sa Departmana za likovne umetnosti, je održano 23. juna 2016. godine u Paviljonu u Tvrđavi. Osnovni cilј tradicionalne izložbe „DIPLOMA“ koju Fakultet umetnosti u Nišu realizuje u saradnji sa Galerijom savremene likovne umetnosti u Nišu je predstavlјanje stvaralačkih dostignuća mladih umetnika koji su stekli profesionalno obrazovanje iz oblasti slikarstva. Jednogodišnje istraživanje vizuelne problematike na master akademskim studijama otkriva nam likovno poetske odrednice umetničkog rada osam autora – Ane Živadinović, Daniela Jakimovskog, Danice Maksimović, Ognjena Milovanovića, Božice Milojević, Kristine Milošević, Save Mišića i Lazara Šoševića. Uvažavajući postulate savremene umetničke scene u procesu umetničke edukacije, pod mentorstvom prof. mr Katarine Đorđević, ovi mladi stvaraoci su analitičnim, studioznim pristupom ugradili akademska saznanja u novi, lični umetnički iskaz. Nastala dela svojom tematikom, formatom i tehničkim aspektom odražavaju budnost mladih stvaralaca da kritički sagledaju stvarnost, socijalno okruženje, segmente prošlosti ili da streme budućnosti. Iako su studije završili u jednoj klasi, njihov rad odlikuje individualizam, što se može uočiti u različitim interesovanjima za vizuelne fenomene i interpretaciju likovne teme. Figuracija, pejzaž ili enterijerske postavke se mogu tumačiti s aspekta šireg okvira u kojem postoje nebrojene mogućnosti transponovanja teme, od faktografskog navođenja svih segmenata do pažlјive selekcije pojedinačnih elemenata koji imperativom autora postaju bitne odrednice kompozicija slika.

preloader
DSC_1390
DSC_1391_resize
DSC_1399_resize
DSC_1401_resize
DSC_1402_resize
DSC_1411_resize
DSC_1417_resize
DSC_1419_resize
DSC_1420_resize
DSC_1425_resize
DSC_1427_resize
DSC_1428_resize
DSC_1430_resize
DSC_1437_resize
DSC_1441_resize
DSC_1443_resize
DSC_1446_resize
DSC_1447_resize
DSC_1449_resize
DSC_1451_resize