Damama na dar 2018 web

Plakat 2013-2018.

Sreda 07. mart 2018. 20h
Koncertno-izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a
Ulaz slobodan

 

Plakat 2013-2018.

 

Izložba plakata Koncertne sezone studenata Departmana za primenjene umetnosti
Mentor: prof. mr Slavica Dragosavac
Asistent: 2013/2015 Miljan Nedeljković, 2015- mas. Jovana Nikolić

 

Rapsodija dobrih ideja

Negujući slobodu u vizuelnom razmišljanju, studenti Departmana za primenjene umetnosti odlikuju se individualnim umetničkim potencijalom i entuzijazmom u kreiranju plakata za Koncertnu sezonu FU. Za osmišljavanje originalnih koncepata potrebna je radoznalost, maštovitost i oslobođenost od poznatog. Pomerajući se od faktografskog predstavljanja muzičkih koncerata, autori plakata preuzimaju fragmenate iz sveta simbola i metaforički ih koriste za neposredno dizajnersko oblikovanje. Muzika kao apstraktna umetnička tema, pruža slobodu u procesu pronalaženja sopstvenog izraza grafičkih dizajnera, koji kombinuju fotografiju, crtež, ilustraciju, mešaju nove medije i klasične likovne postupake. Upravo vizuelno maštovitim likovnim i grafičkim rešenjima, studenti prenose sopstveno viđenje muzičke umetnosti kroz ličnu grafičku ikonografiju i vizuelni jezik savremenog dizajna.

U svojoj dizajnerskoj praksi mladi autori u radu na plakatu polaze od pretpostavke da polje muzike nije unapred definisano i određeno, već daje mogućnosti imaginaciji i umetničkoj slobodi da formira predstavu, pružajući šansu za različita tumačenja i sagledavanja. Rasterećeno eksperimentisanje sa grafičkom slikom i nizom likovnih i dizajnerskih intervencija, stvara mali egzemplar nastanka plakata ali i finalnog proizvoda u obliku jedne dobro konceptualno zamišljene ideje.

prof. mr Slavica Dragosavac

15 godina FU Plakat cirilca

Izložba studenata FU

Izložba studenata Fakulteta umetnosti u Nišu biće otvorena u utorak 28. novembra 2017. godine u 20 časova u Koncertno-izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a. Na izložbi će biti izloženi crteži studenata sa Departmana za Likovne umetnosti i fotografije studenata sa Departmana za primenjene umetnosti. Ulaz je besplatan.

 

Izložba crteža

=KATALOG 2017 2=. indd.indd“Izložba crteža studenata Fakulteta umetnosti u Nišu predstavlјa jednu u nizu kulturnih manifestacija kojima se obeležava dan Fakulteta koji, već petnaest godina, obrazuje mlade i talentovane studente i pruža im aktivnu podršku u prvim profesionalnim koracima i javnim nastupima. Svaki pak njihov nastup ili izložba predstavlјaju uzvratni dar, na opšte zadovolјstvo stručne i šire javnosti.

Za ovu priliku studenti nam prikazuju nešto što je sama esencija likovnog stvaralaštva – crtež. Ako smo saglasni sa stavom Koste Bogdanovića da umetnost danas (i ne samo danas!) nije (isklјučivo) način pravlјenja, nego način mišlјenja, onda je crtež bio, i uvek će biti, najneposredniji i najintimniji zapis u likovnoj umetnosti kojim se, kao pesmom, može izraziti  to stvaralačko mišlјenje. Brzina, jednostavnost i minimalna materijalnost (možemo slobodno reći nematerijalnost) crteža je ono što ga čini uvek savremenim, ili bolјe rečeno, bezvremenim.

Imajući u vidu ovakav neposredan i intiman karakter crteža, kao individualni pristup obrazovanju, uz uvažavanje specifičnosti svakog studenta, nije nikakvo iznenađenje da na ovoj izložbi imamo veoma raznovrsne radove. Nјihov raspon kreće se od brutalnih, nagonskih, preko naglašeno emotivnih i suptilnih do pažlјivo osmišlјenih i tehnički preciznih. Od „pesnice u stomak“ do „fotelјe za odmor“. Oni su rezultat individualnog umetničkog istraživanja i duboko ličnog tumačenja fenomena spolјašnje i unutrašnje stvarnosti. Pažlјivo odabrani, ovi crteži zavređuju da ih posmatramo kao stvarnost po sebi.”

Stevan Kitić

 

Izložba fotografija

 

Ne postoje dobra pravila kojih se drže dobri fotografi, postoje samo dobri fotografi!

Ansel Adams

 

=KATALOG 2017 2=. indd.indd“Fotografija se na Fakultetu umetnosti u Nišu izučava dve godine kao obavezan predmet u okviru studijskog programa Grafički dizajn, na Departmanu za primenjene umetnosti. Plan i program su osmišlјeni da, u prve dve godine, studenti prođu osnove fotografske kompozicije, osnovne tehnike snimanja, svetla; realizujući  radove na teme Kompozicija, Tekstura, Portret, Arhitektura, Pejsaž, Akt, Reportaža, Fotomanipulacija, Eksperiment…  Na trećoj godini studija, nastava iz oblasti fotografije se realizuje u okviru izbornog predmeta, koji bi trebalo da prikaže pun potencijal studenata u ovoj oblasti, uvede ih u svet, kako dizajna, tako i savremenih multimedijalnih tehnika i disciplina.

Takođe, program je prilagođen studentima iz oblasti primenjenih umetnosti, tako da je pristup samoj kompoziciji i poetici fotografije malo drugačiji u odnosu na klasičan pristup fotografiji. Cilј nastave je ovladati i manipulisati fotografijom kao sredstvom koje koristimo u dalјoj primeni na plakatu, ambalaži, koricama knjige…

Za ovu priliku, izloženi su radovi 20 studenata sa svih nivoa studija, realizovanih kroz nekoliko tema sa akcentom na kompoziciju i kompozicione eksperimente. fotografije su nastale na temu Boja, Refleks, Senka, koja se realizuje u okviru zadatka Kompozicija. Posmatrača ne treba da iznenadi činjenica da većina fotografija ima priču na „drugu loptu“, tj. da nije sve onako kako izgleda na prvi pogled. Zaobilaženjem i rušenjem pravila, ispostavlјa se da ista ne postoje, tako da stvaraocima ostaje intuicija, prostor za grešku i trenutak u kom fotografija nastaje.

Milјan Nedelјković

 

Print

Izložba “STOP – ŽIVOT”

Izložba radova studenata sa Departmana za primenjene umetnosti “STOP – ŽIVOT” otvorena je u Galeriji Niškog Kulturnog Centra, u četvrtak, 22. decembra 2016. godine. Izloženi radovi realizovani su u okviru predmeta Grafičke komunikacije, a svojim sadržajem izražavaju ideju o očuvanju životne sredine, borbu za pravo životinja, prekomernu eksploatacija životinja, ugroženosti njihovog životnog staništa itd. Mentori: Anita Milić, docent i Miljana Radenković, asistent / Fotografije: Miloš Aleksić

 

preloader
Print
DSC_0388_resize
DSC_0389_resize
DSC_0390_resize
DSC_0391_resize
DSC_0392_resize
DSC_0393_resize
DSC_0394_resize
DSC_0396_resize
DSC_0398_resize
DSC_0399_resize
DSC_0402_resize
DSC_0403_resize
DSC_0405_resize
DSC_0406_resize
DSC_0408_resize
DSC_0409_resize
DSC_0410_resize
DSC_0413_resize
DSC_0414_resize
DSC_0415_resize
DSC_0416_resize
DSC_0417_resize
DSC_0420_resize
DSC_0421_resize
DSC_0424_resize
DSC_0426_resize
DSC_0429_resize
DSC_0431_resize
DSC_0435_resize
DSC_0440_resize
PLAKAT-A31

Izložba “neMOGUĆNOST”

Izložba studenata sa Departmana za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, otvorena je u Prostoru za kreativno delovanje DELI u Nišu u četvrtak, 01. decembra 2016. u 19 sati. Radovi, nastali na predmetu Grafičke komunikacije (mentori: Anita Milić, docent i Miljana Radenković, asistent), predstavljaju raznovrsna vizuelna tumačenja teme Položaj osoba sa invaliditetom, u okviru projekta Ja kažem: NE!, a sve u saradnji sa sa Udruženjem Akcija i pomoć iz Niša.

preloader
DSC_0262_resize
DSC_0263_resize
DSC_0264_resize
DSC_0266_resize
DSC_0267_resize
DSC_0269_resize
DSC_0270_resize
DSC_0273_resize
DSC_0274_resize
DSC_0277_resize
DSC_0280_resize
DSC_0281_resize
DSC_0287_resize
DSC_0289_resize
DSC_0294_resize
DSC_0301_resize
DSC_0302_resize
DSC_0303_resize
DSC_0306_resize
DSC_0308_resize
DSC_0311_resize
DSC_0312_resize
DSC_0313_resize
DSC_0320_resize
?????? ?? ??? ???

Izložba “Art & dizajn”

Svečano otvaranje izložbe profesora i doktoranata Mašinskog fakulteta, Tehničkog Univerziteta u Sofiji “Art & dizajn”, u organizaciji Fakulteta umetnosti, Univerziteta u Nišu održano je u četvrtak 24. novembra 2016. godine u Koncertno-izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a. Izložba se realizuje u okviru međunarodne saradnje Fakulteta umetnosti sa Tehničkim Univerzitetom u Sofiji a otvorena je do 19. decembra 2016. godine.

preloader
?????? ?? ??? ???
DSC_0003_resize
DSC_0008_resize
DSC_0011_resize
DSC_0012_resize
DSC_0023_resize
DSC_0025_resize
DSC_0043_resize
DSC_0047_resize
DSC_0053_resize
DSC_0056_resize
DSC_0060_resize
DSC_0066_resize
DSC_0068_resize
DSC_0069_resize
DSC_0087_resize
DSC_0095_resize
DSC_0111_resize
DSC_0113_resize
DSC_0137_resize
DSC_0141_resize
DSC_0143_resize
DSC_0156_resize
Print

Izložba „DIPLOMA 2016″ dizajn

Svečano otvaranje izložbe „DIPLOMA 2016“, studenata Master akademskih studija sa Departmana za primenjene umetnosti, održano je 01. jula 2016. godine u Paviljonu u Tvrđavi. Stefan Dimitrijević, Nikola Milenković, Tijana Miljković, Jelena Mladenović, Danijela Nikolić, Miloš Nikolić, Milica Pavlović, Dijana Stojanović i Snežana Stojiljković studenti su Master akademskih studija Grafičkog dizajna, Departmana za primenjene umetnosti, Fakulteta umetnosti, Univerziteta u Nišu, koji se svojim završnim radom predstavljaju publici svih generacija, žiteljima i gostima Niša, stručnoj i najširoj javnosti. Devet mladih autora, kreativnih stvaraoca, ovogodišnjoj izložbi radova pristupaju sa željom da pažljivo osmisle i ozbiljno postave izložbu, sa velikim entuzijazmom i uz potrebu da drugačije do sada, na još inovativniji način prezentuju svoje ideje, uz postojnje proverenih vrednosti i nakupljenog znanja iz oblasti. Karakterišu ih smela idejna rešenja, raznovrsni mediji izražavanja, interakcija i kreativna upotreba novih tehnologija. Njihova dela, izrazi i realizacije ideja različitih struktura, ukazuju na razlike među ličnostima, afinitetima, potrebama i mogućnostima ovih studenata koji imaju jedan cilj – da svetu vizuelnih promena daju svoj kulturni doprinos. Svakako, njihova raznovrsnost obogaćuje i uobličava sliku Fakulteta umetnosti u Nišu kao centru umetnosti i kulture ovog univerzitetskog grada.

preloader
Print
_MNE0082_resize
_MNE0643_resize
_MNE0645_resize
_MNE0646_resize
_MNE0647_resize
_MNE0654_resize
_MNE0657_resize
_MNE0661_resize
_MNE0667_resize
_MNE0668_resize
_MNE0670_resize
_MNE0671_resize
_MNE0688_resize
_MNE0692_resize
_MNE0703_resize
_MNE0710_resize
_MNE0714_resize
_MNE0717_resize
DSC_1390

Izložba “DIPLOMA 2016″ slikarstvo

Svečano otvaranje izložbe „DIPLOMA 2016“, studenata Master akademskih studija sa Departmana za likovne umetnosti, je održano 23. juna 2016. godine u Paviljonu u Tvrđavi. Osnovni cilј tradicionalne izložbe „DIPLOMA“ koju Fakultet umetnosti u Nišu realizuje u saradnji sa Galerijom savremene likovne umetnosti u Nišu je predstavlјanje stvaralačkih dostignuća mladih umetnika koji su stekli profesionalno obrazovanje iz oblasti slikarstva. Jednogodišnje istraživanje vizuelne problematike na master akademskim studijama otkriva nam likovno poetske odrednice umetničkog rada osam autora – Ane Živadinović, Daniela Jakimovskog, Danice Maksimović, Ognjena Milovanovića, Božice Milojević, Kristine Milošević, Save Mišića i Lazara Šoševića. Uvažavajući postulate savremene umetničke scene u procesu umetničke edukacije, pod mentorstvom prof. mr Katarine Đorđević, ovi mladi stvaraoci su analitičnim, studioznim pristupom ugradili akademska saznanja u novi, lični umetnički iskaz. Nastala dela svojom tematikom, formatom i tehničkim aspektom odražavaju budnost mladih stvaralaca da kritički sagledaju stvarnost, socijalno okruženje, segmente prošlosti ili da streme budućnosti. Iako su studije završili u jednoj klasi, njihov rad odlikuje individualizam, što se može uočiti u različitim interesovanjima za vizuelne fenomene i interpretaciju likovne teme. Figuracija, pejzaž ili enterijerske postavke se mogu tumačiti s aspekta šireg okvira u kojem postoje nebrojene mogućnosti transponovanja teme, od faktografskog navođenja svih segmenata do pažlјive selekcije pojedinačnih elemenata koji imperativom autora postaju bitne odrednice kompozicija slika.

preloader
DSC_1390
DSC_1391_resize
DSC_1399_resize
DSC_1401_resize
DSC_1402_resize
DSC_1411_resize
DSC_1417_resize
DSC_1419_resize
DSC_1420_resize
DSC_1425_resize
DSC_1427_resize
DSC_1428_resize
DSC_1430_resize
DSC_1437_resize
DSC_1441_resize
DSC_1443_resize
DSC_1446_resize
DSC_1447_resize
DSC_1449_resize
DSC_1451_resize
poster profesori WEB

Izložba nastavnika i saradnika povodom Dana Fakulteta umetnosti u Nišu

Utorak, 01. decembar 2015. 18h

Galerija Univerziteta, Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“, Kej Mike Paligorica 2

 

poster profesori WEBDan Fakulteta umetnosti u Nišu još jedan je u nizu izuzetnih povoda za okuplјanje kreativnih snaga profesora i saradnika objedinjenih departmana za likovne i primenjene umetnosti, koji se kontinuirano, iz godine u godinu, sa velikom radošću privilegovanog osećanja profesionalnog zajedništva i bliskosti odazivaju ovom umetničkom događaju u vidu tradicionalne zajedničke postavke. U trinaestoj godini postojanja trinaestog fakulteta Univerziteta u Nišu, ovogodišnja izložba okuplјa ukupno dvadeset i pet izlagača koji pred posetioce izlaze u širini i raznolikosti umetničke produkcije. Godišnja izložba poseban je trenutak stvaralačke sinergije, i istovremeno odličan uporednik, momenat za osvrtanje na tragove sopstvenih dometa i pravaca razvoja tog neiscrpnog spektra kreativnih promišlјanja.

Ukršteni putevi posvećenih stvaralaca i neiscrpnih umetničkih tragalaca u nepreglednom mnoštvu medija i likovnih izraza donose savremenu vizuelno atraktivnu postavku kojoj u prvobitnom prividu odabrane jednostavnosti suštinski ne manjka ni punoće sadržine, ni kretivne snage, niti bogatstva forme. Uvaženi nastavnici od autoriteta, predani obrazovno – pedagoškom radu sa talentovanim umetnicima u začecima svog nastajanja, profesori i saradnici katedri na departmanima za likovne i primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu, svojim radovima pokazuju neugasli stvaralački naboj, svežinu ličnih nadgradnji i strplјiv umetnički trud za osetnim dograđivanjem sopstvenih kreativnih potencijala.

Introspektivna poniranja u poetiku i fenomenologiju oblikovne suštine otkrivaju nam autentične moderne stvaraoce visoke likovne kulture i zavidnog stepena erudicije koji ne prestaju da promišlјaju svet koji ih okružuje i prerađuju ga u vizuelne predstave i forme u nezajažlјivoj potrebi stvaranja. Pogled na izložena dela, kompleskna i višeslojna, ne ostavlјa posmatrače ravnodušnim. Crteži, oblici, svetlost i boje, nanosi, kontrasti, fakture i useci, tvore savremene radove raznorodnih pogleda na svet, a opet objedinjenih korz prizmu privilegovanog zadatka potrage za novim vizurama nedokučivih slika unutarnjih svetova i umetnički promišlјenih sagledavanja aktuelne savremenosti.

dr Tijana Borić

izlozba profesora WEB

poster studenti WEB

Izložba studenata Fakulteta umetnosti

Ponedeljak, 30. Novembar 2015. 19:30h

Koncertno-izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

 

 

SLIKE

Izložba studenata Departmana za likovne umetnosti

Slike savijanje WEBOva izložba predstavlјa široj publici stvaralaštvo studenata Osnovnih akademskih studija na Departmanu za likovne i Departmanu za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu. Sa Departmana za likovne umetnosti učestvuju: Ana Živadinović, Daniel Jakimovski, Danica Maksimović, Ognjen Milovanović, Božica Milojević, Kristina Milošević, Bogdan Stefanović, Sava Mišić, Lazar Šošević, koji su Osnovne akademske studije završili u klasi red. prof. mr Katarine Đorđević, i Jelena Miljković i Mirela Mišić iz klase van. prof. mr Bratislava Bašića. Izloženim radovima oni potvrđuju sposobnost za samostalan umetnički rad, opažanje i tumačenje vizuelnih fenomena kroz kreativni individualni izraz. Može se reći da su time uspešno zaokružili svoje kontinuirano četvorogodišnje obrazovanje i odškrinuli vrata za dalјa istraživanja, postavlјanje novih pitanja i poniranje u sebe i svet oko sebe.

Cilј ove izložbe jeste da skrene pažnju stručnoj javnosti na prve profesionalne korake ovih mladih lјudi, i da im posluži kao odskočna daska za javne nastupe koji će tek uslediti i na kojima ćemo sa velikim interesovanjem pratiti njihov dalјi razvoj.

 

KALIGRAFIJE

Izložba studenata Departmana za primenjene umetnosti

Kaligrafije savijanje WEBIz dosadašnje studentske zbirke, otvarano je više izložbi kaligrafije koje su svojom postavkom radova izduženih formata skrenule pažnju. Bez obzira da li su to primeri klasičnog rukopisa ili slikarske impresije, kompozicije plene jednostavnošću. Na sada izloženim svetlo–tamnim akvarelskim površinama iskaču kaligrafski potezi ispisani četkom. Slova žive! Nasuprot nadahnuću apstraktnih kompozicija stoje primeri dugih tekstova kontrolisano ispisani, koji prkose novom vremenu. Izbor sadržaja teksta ispisan uncialom, kapitalom ili ćirilicom, pažlјivo se iščitava. Ponese se sa sobom poneka misao. Utisak ostavlјaju tradicionalni rukopisi, utemelјeni u praznini papira, koji postaju svedočanstvo vremena. Na ovoj izložbi, minuciozan i strplјiv studentski rad kao da je isušio mastilo iz pisala. Iako još uvek bez potpunog ličnog izraza, rad studenata Fakulteta umetnosti u Nišu, više od decenije neraskidivo je povezan. Ipak pisalo od trske i pera čuva po neku tajnu. Izlažu: Jelena Mladenović, Ana Branković, Miloš Alekssić, Dejan Ristić, Kosta Vojinović, Nikola Đorđević, Jovana Živković, Miloš Kostov, Aleksa Milošević, Mihajlo Stojanović, Dušan Stojković, Ivana Cvetković.